За нас

Дейността на медиa агенцията е да консултира рекламодателите чрез кои комуникационни канали да достигнат до търсените потребители,да управлява бюджета за реклама , да планира и контролира излъчването на рекламите.

Дейности:

Връзки с медиите

Медиа планове

Бизнес презентации

Събития , срещи,пресконференции

Аудио-визуални спектакли

Телевизионни програми

Корпоративни и документални филми

Аудио и видео продукти

Web design

Външна реклама

Печатна реклама

Транспортна реклама

Интернет реклама