Видео услуги

Агенцията  изработва  креативни телевизионни реклами  , музикални видео клипове, видео за е-обучение, маркетинг видео, видео съдържание за различни медия канали, висококачествени PR филми за рекламните нужди на компании, корпоративни видео презентации в контекста на обемни рекламни кампании и проекти, свързани с локализация на съдържание.

• PR Филми
• Музикални видео клипове
• TV реклами
• Корпоративни видео презентации
• Професионално видеозаснемане
• Видеомонтаж
• Видео ефекти
• Видео пост-продукция